data urodzenia 16 – 05 – 2019

rodowód miotu

rodzice kociąt

Cimone Confundus & CH Obama Królowej Maud *PL

Jazz –  kocurek /  boy  – (  d 22 )

kolor  –  rudy klasycznie  pręgowany  –  zarezerwowany/booked

Jokin –  kocurek /  boy – (  ds  22 )

kolor –  rudy  srebrzysty  klasycznie pręgowany –  wolny/available

Jacob –  kocurek  / boy – (  ds 22 )

kolor – rudy  srebrzysty  klasycznie  pręgowany – zarezerwowany/ booked

Java  –  kotka  /  girl –   ( f 22 ) kolor –  szylkretka    klasycznie  pręgowana –  zarezerwowana/ booked

       Jana  – kotka/ girl  – ( fs 22 )

kolor  – szylkretka   srebrzysta  klasycznie  pręgowany  –  zarezerwowana/ booked

Jovana –  kotka  / girl – (  fs 22)

kolor  – szylkretka  srebrzysta klasycznie  pręgowana – zarezerwowana/ booked